Skadedjur och ohyra

Om du upptäcker skadedjur eller ohyra, till exempel möss, råttor, mjölbaggar eller myror, är du enligt hyreslagen skyldig att anmäla det. Kontakta omgående Anticimex. Telefonnumret till Anticimex Region Stockholm är 08-517 634 00. Se även www.anticimex.se