Erbjudande om laddning av elbil

För dig som har elbil eller laddhybrid, eller funderar på att skaffa en, erbjuder vi möjligheten till laddning där du bor.

För att bidra till minskade utsläpp av växthusgaser vill vi underlätta för omställningen till el-drivet bilkörande. Därför erbjuder vi dig som hyresgäst möjligheten att hyra en parkeringsplats med elbils-laddning. Det gäller både för dig som redan hyr en parkeringsplats av oss och för dig som ny hyresgäst. Vid intresse undersöker vi om det är möjligt att installera laddstation på din plats eller om vi behöver erbjuda dig en annan plats där el finns tillgängligt.

Ladda med grön el
All el som laddas från våra elbils-laddare är grön el, vilket innebär att den kommer från vattenkraft, vindkraft eller solkraft.

Vad blir priset?
Som hyresgäst betalar du som tidigare den normala hyran för parkeringsplatsen. Utöver denna hyra tillkommer en kostnad på mellan 400-450 kr per månad för att platsen utrustas med laddplats. Kostnaden kan variera eftersom förutsättningarna för en installation kan se olika ut. Som hyresgäst betalar du sedan själv för den faktiska el du nyttjar.

Hyresavtal
Vid parkeringsplats med elbils-laddning skrivs ett 1-årigt hyresavtal som därefter övergår till ett tillsvidareavtal med 3 månaders uppsägningstid.

Eways fixar installationen
Vi samarbetar med ett företag som heter Eways. Det blir dom som genomför installationen av laddstationen och det är även dom som debiterar el-förbrukning och sköter support. www.eways.se  

 

Frågor och beställning
För att beställa, anmäla intresse eller ställa frågor är ni välkommen att kontakta oss via mail på: info@wallfast.com.

Det är ingen sluttid satt på det här erbjudandet, så även om det kan bli aktuellt för dig med elbil/laddhybrid om något år, så är du välkommen att kontakta oss.

 

FAKTA
Typ av laddning
I första hand kommer ett enfasuttag med 16 A säkring, uttag av europeisk standard typ 2 mod 3, att installeras. Det innebär ett uttag utan fast kabel. Ett sådant uttag ger ca 2 mils laddning per timme. Om det är möjligt kommer ett motorvärmaruttag att konverteras till laddstation.

El-uttag för motorvärmare
Till flertalet av våra parkeringsplatser finns det idag ett eluttag för motor- och kupévärmare. Observera att dessa el-uttag inte är anpassade för elbilsladdning och det är därför totalt förbjudet att ladda sin elbil, eller annat fordon, via denna. Vid felaktig användning av dessa motor- och kupévärmare finns risk att brand eller alvarliga el-fel uppstår. Läs mer på Elsäkerhetsverket 
Se även en film om brandrisken med att ladda i motorvärmare