Byta lägenhet

Vi följer Hyresnämndens praxis.

Bytesansökan

Om du kommit överens med någon och vill byta lägenhet måste du fylla i en blankett för bytesansökan och skicka till oss. Ladda ner blanketter här.

Bifoga:

  • Arbetsgivarintyg med inkomstuppgift från tillträdande hyresgäst
  • Familjebevis/personbevis för frånträdande och tillträdande hyresgäst
  • Kopia på hyresavtal från tillträdande hyresgäst

Vid byte med bostadsrättslägenhet, villa eller radhus ska ett opartiskt värderingsintyg och kopia på köpekontraktet bifogas.

I de fall flera lägenheter ingår i bytet ska detta anges.

Vi återkommer per telefon eller brev så snart er ansökan har behandlats, vilket brukar ta 4-8 veckor. Under semestertid har vi inte möjlighet att handlägga bytesansökningar alls. Om ansökan är ofullständigt ifylld returneras den för komplettering och bytesärendet kan försenas.

Besiktning

Inför ett bytesärende genomförs en besiktning av lägenheter. Observera att denna besiktning inte innebär att bytet blivit godkänt.

Kontraktskrivning

Avskrivning och nyteckning av kontrakt sker samtidigt hos Wallfast AB på Swedenborgsgatan 19 i Stockholm. Såväl avflyttad som ny hyresgäst ska närvara vid detta tillfälle.

Medtag:

  • Hyreskontrakt för avskrivning
  • Giltig legitimation för avflyttande och inflyttande hyresgäst.