Matavfall

Omkring 20 % av vikten av allt hushållsavfall som varje år slängs utgörs av matavfall. Detta matavfall är en till stor del outnyttjad resurs i vårt samhälle om det skulle kunna samlas in i större omfattning för produktion av biogas. Varje kilo insamlat matavfall som blir biogas motsvarar 0,3 kg växthusgaser i uteblivna utsläpp.

Wallfast tillhandahåller i dagsläget matavfallsinsamling för drygt 200 lägenheter och ambitionen är att utöka detta till fler fastigheter.

Om inte matavfallskärl finns, hänvisas till kärl för hushållsavfall.