Hushållsavfall

Hushållsavfall är de sopor som du inte kan sortera ut och återvinna. Målet är att minska mängden hushållssopor och återvinna så mycket som möjligt av vårt avfall. Kom ihåg att knyta ihop soppåsen!

Här får du slänga:

  • Matavfall
  • Hushållspapper & servetter
  • Pappersförpackningar
  • Plastförpackningar

Obs!
Finns kärl för matavfall, pappers- och plastförpackningar ska detta avfall läggas i respektive kärl.

 

Vad blir det av hushållsavfallet?

Det förbränns till fjärrvärme