Elavfall

Allt med sladd eller batteri räknas som elavfall och ska lämnas i fraktion för småelektronik eller småbatterier. Även ljuskällor räknas hit. Finns dessa fraktioner i ditt hus slänger du enligt nedan, om inte ska de lämnas på en återvinningscentral.

Typ av avfall:      Detta får du slänga här:      Vad blir det av avfallet?
Ljuskällor  
 • Glödlampor
 • Lågenergilampor
 • LED lampor
 
 • Plasten blir till nya plastprodukter
 • Metallen blir till ny metall
           
Småbatterier  
 • Alkaliska batterier
 • Litiumbatterier
 • Kvicksilverbatterier
 • Nickelmetallhybridbatterier
 
 • Plasten blir till nya plastprodukter
 • Metallen blir till ny metall
 • Innehållet förvaras på säkert sätt tills man hittat återvinningsområde
           
Småelektronik  

Mindre elektronik som drivs med sladd eller batteri, exempelvis:

 • Radio, mindre tv-apparater
 • Datorer, kameror
 • Mindre hushållsapparater
 • Klockor, verktyg, armaturer
 • Batteridrivna leksaker
 • Microvågsugn
 
 • Plast, metall och glas blir till nya produkter
 • Farligt avfall tas omhand så det inte skadar miljön
 • Övrigt material flisas och energiutvinns