Om Björnbo Seniorboende

Björnbo seniorboende ligger på Lidingö utanför Stockholm. En unik björnboanda har gjort området till ett mycket attraktivt boende. Området började bebyggas redan 1952 på kulturmark som har bevarats så intakt som möjligt.

Björnbo tillhandahåller ett modernt boende med tillgång till egen matsal samt en mängd övriga lokaler såsom gästmatsalar, gästlägenheter för nära och kära samt aktivitetslokaler för motion, hobbyverksamhet och rekreation.

Idag finns 19 radhus och 210 lägenheter, 1:or – 6:or, på Björnbo för ett tryggt och bekvämt seniorboende.

Cisterna äger Björnbos fastigheter och Wallfast är förvaltare. För driften av kök, matsal och vårdboende ansvarar Attendo Care AB, www.attendo.se

Kontakt:

Har du frågor vänligen kontakta Elisabeth Arvidsson:
tisdagar kl. 9-16 samt onsdagar och torsdagar kl. 9-12,
på telefon 08-751 50 23
eller mail info@cisterna.se
Måndag och fredag är kontoret stängt.

 

Mina sidor:

 OBS! Öppnar i nytt fönster.

Hyresgästförening

På Björnbo finns en mycket aktiv hyresgästförening som ordnar en mängd olika aktiviteter för hyresgästerna. Läs mer på deras hemsida:
Till hyresgästernas hemsida, www.bjornbo.se

Framtida planer

Vi planerar att bygga ut området med fler lägenheter. Utredning och projektering pågår och i dagsläget vet vi inte exakt om utformning, antal lägenheter etc. Läs mer här

 

Bo på Björnbo

Just nu är det väldigt många som står i kö för boende på Björnbo och systemet är hårt belastat. Vi behöver se över våra rutiner och se till så att systemet fungerar på bästa sätt för de som redan står i kön innan vi kan ta emot nya anmälningar. Möjligheten att ställa sig i Björnbokön kommer att vara stängd till tom 2016-11-30.