Rumsfilen

Wallfast/Hässelby Hem ser över möjligheten att bygga 160 lägenheter på egen mark i Hässelby Strand.

----------------------------------------
Antal: ca 160 lägenheter
Upplåtelseform: 
Olika bostadsformer
Byggstart: tidigast 2025-2027
Arkitekt: Kontur
Byggherre: Wallfast AB/Hässelby Hem
Skede: Start-PM
----------------------------------------