Kvarteret Papayan 2 Södermalm


Ett helt nytt kvarter, Papayan, byggs nu i den sydvästra delen där det gamla bussgaraget tidigare låg.

Uppdatering september 2020:

I kvarteret Papayan 2 på Södermalm i Stockholm kommer Wallfast AB att bygga 117 lägenheter. Bygglovet har nu vunnit laga kraft och vår totalentreprenör Serneke håller på med projektering och planering för att påbörja produktionen av vårt hus som kommer att ligga i hörnet av Nackagatan och Barnängsgatan.

Wallfast är en av nio byggherrar som var och en utvecklar sin egen del av området. Totalt kommer hela stadsutvecklingen att omfatta över 1 000 lägenheter på inom 7 olika stadskvarter.
Wallfasts kvarter är utforma som tio separata, men ändå sammanhållna, huskroppar för att skapa variation i gaturummet.

I den inledande fasen av arbetet med vår fastighet pågår markarbeten som exempelvis sanering av eventuella markföroreningar samt schaktning, sprängning och pålning. Det faktiska byggnadsarbetet, bygget av husets grund och stomme mm, kommer troligtvis kunna påbörjas efter årsskiftet 2020-2021.

Inflyttning i de 117 hyreslägenheterna i Wallfasts nya fastighet kommer kunna påbörjas under Q4 2022.
Lägenhetsförmedling kommer att ske via Stockholms Bostadsförmedling.

 

 

-----------------------------------------
Antal: ca 117 lägenheter
Upplåtelseform: Hyresrätter
Byggtid: ca 2½ år
Byggherre: Wallfast AB
Skede: Projektering & planering
-----------------------------------------