Gåshagas gym

Under 2013 uppförde Wallfast, genom dotterbolaget Cisterna, en ny gymbyggnad ute på Gåshaga på Lidingö. Gymmet drivs nu av M3-gym och även den närbelägna skolan kan nyttja lokalerna för sina idrottslektioner.

Hårt ställda krav på entreprenörer
Inför bygget av det nya gymmet på Gåshaga utarbetade Wallfast krav i samverkan med byggentreprenör och ansvarigt återvinningsbolag för hur rivnings- och byggavfall skulle hanteras. Dialogen utmynnade i ett krav om att allt rivnings- och byggavfall skulle sorteras i enlighet med Kretsloppsrådets riktlinjer. Vi valde därmed en högre sorteringsprocent än vad vårt långsiktiga miljömål stipulerade.

 

Augusti 2013

April 2013

Mars 2013