Brofästet - vårt plusenergihus

Wallfast kammade hem andraplatsen i Stockholms stads tävling med temat att bygga plusenergihus i Norra Djurgårdsstaden. Tuff konkurrens till trots kunde Wallfasts förslag, utvecklat tillsammans med arkitekter och diverse experter inom energi och miljö, ta en hedrande andraplats efter Stockholmshem som blev vinnare.

I juryns utvärdering kan man läsa om Wallfasts förslag:

"Wallfast tillsammans med arkitekterna Kjellander + Sjöberg presenterar ett väl gestaltat, intressant och genomarbetat förslag med en lätthet och enkelhet i sin grundidé. Byggnaderna har tagit tillvara på platsens kvaliteter med öppenhet mot naturen i norr. Projektet bedöms inneha goda boendekvaliteter med möjlighet till ett aktivt lägenhetsliv ute på de generösa balkongerna, ett gott samband mellan inne och ute."

Vid prisutdelningen i Stockholmsrummet på Kulturhuset kallade stadsarkitekt Karolina Keyser Wallfasts bidrag för "en pärla i projektet".

 

Byggherre: Wallfast

Arkitekt: KS

Färdigställandeår: Koncept.

Mängd bostäder & lokaler: 4650 kvm, 53 lgh, 1 lokal

Adress & fastighetsnr: Husarviken, Stockholm.