Vårt miljöarbete

      

Vi tror på fastigheter som byggs med största hänsyn till miljön, som förvaltas på ett långsiktigt och miljöriktigt sätt, och vi tror på att vi gemensamt kan bidra till att göra vår verksamhet och samhället än mer hållbart.


Wallfast och Hässelby Hem bedriver ett aktivt miljöarbete med ambitionen att långsiktigt minska vår miljöpåverkan. Det är därför naturligt att vi är och har varit certifierade enligt ISO 14001 sedan 2002. Att förvalta fastigheter är i sig en långsiktig handling. Vi vill att husen ska vara lika bra att bo i om femtio år som de är idag. Därför är det sig naturligt för oss att arbeta med miljön.  Läs vår miljöpolicy

Vår miljöbroschyr

Våra mest betydande miljöaspekter: 

ENERGIANVÄNDNING
VÄRME: minska behovet av inköpt energi
EL: minska förbrukningen och producera egen förnyelsebar el

 

AVFALL
Hushållsavfall: sortering i olika fraktioner och minska mängden osorterat avfall

 

KOMPETENS 
Öka kompetensen, både internt och externt, för ökad framgång

 

EGEN ENERGIPRODUKTION
Vår egen sol- och vindkraft gör oss självförsörjande av el.

 

De betydande miljöaspekterna ligger till grund för våra långsiktiga miljömål:

 

    Övergripande mål år 2020  
          
Värme                  Inköpt energi som åtgår för uppvärmning ska minskas med 20 % jämfört med basåret 2009.                                    
El    Inköpt el som åtgår för fastighetsdriften ska minskas med 5 % jämfört med basåret 2009.  
 Hushållsavfall   Det osorterade avfallet (hushållssopor) ska minskas med 30 % jämfört med basåret 2010.  
 Miljökompetens   Kontinuerligt ökad kompetens.