Våra tankar om social hållbarhet

För oss handlar det om att ta vårt sociala ansvar på ett hållbart sätt. En nivå som är rimlig för oss som fastighetsägare och på ett sätt där vi ser att våra insatser blir långsiktigt hållbara.

Vi på Wallfast har ett ansvar. Ett ansvar för att våra hyresgäster har det bra. Inte bara att de har tak över huvudet, utan att lägenheten och fastigheten håller en viss standard, att kvarteren känns trygga och att man kan känna sig stolt över sitt hem och därigenom bidra till god atmosfär.

Vi vill ta det ansvaret lite längre. För oss är det viktigt att vi är med och bidrar till god social samhällsutveckling. Social hållbarhet för oss, handlar om att se till att vi behandlar de människor vi påverkar med vår verksamhet på ett bra sätt. Det gäller våra hyresgäster, medarbetare, entreprenörer, andra personer i vår direkta närhet. Det handlar om trygghet, god arbetsmiljö osv. – ja, sådant som är självklart för oss.

Vi genomför olika säkerhetshöjande projekt, t.ex. belysning i allmänna utrymmen, säkrare förråd – allt för att öka trygghet och säkerhet i våra byggnader och områden. Vi mäter med jämna mellanrum trivseln hos våra hyresgäster och vi stämmer av att anlitade entreprenörer följer våra riktlinjer. Genom att vi har egen förvaltning, säkerställer vi att våra höga kvalitetskrav efterföljs. Vi vill vara en tillgänglig hyresvärd genom att försöka hålla korta svarstider till våra hyresgäster och ge ett personligt bemötande. Vi följer Fastighetsägarnas etiska riktlinjer, som berör allt från tillgänglighet, bemötande och underhåll. Vi lämnar lediga lägenheter till Stockholms Bostadsförmedling och verkar för att hjälpa dem som kan ha det svårt att komma in på bostadsmarknaden, som till exempel studenter.

Våra satsningar på Läxhjälpen och Sambafotboll är exempel på hur vi tar vårt sociala ansvar ett steg längre. Där kan vi ge möjligheter för våra hyresgäster på längre sikt. Genom Läxhjälpen får ungdomarna i våra fastigheter en chans att ta igen skolarbete och förbättra möjligheterna för vidare studier. Med fotbollen får de ett socialt sammanhang även på fritiden. På somrarna har vi samarbetat med Skeppsholmsgården som ordnar långseglingar längs Sveriges kust för ungdomar 16–20 år. Tack vare att vi är en del av en större koncern har vi fått chansen att stötta Kungliga Operans satsning Unga på Operan.

Genom vår koncerntillhörighet är vi dessutom delaktiga i stora årliga gåvor till Röda Korset, Rädda Barnen och Läkare utan Gränser. Där bidrar vi till hjälporganisationernas katastroffonder, och låter organisationerna själva avgöra var insatserna bäst behövs just nu.

 

Foto: LäxhjälpenFoto:Läxhjälpen

Läxhjälpen som verkligen hjälper

Wallfasts dotterbolag Hässelby Hem och Stiftelsen Läxhjälpen har samarbetat sedan 2010 i Smedshagsskolan i Hässelby. Resultaten har varit fantastiska, vilket gjort att vi fortsatt vårt stöd år efter år.

Maria Arneng tidigare verksamhetschef på Läxhjälpen:

– Jag är glad och stolt över Hässelby Hems långsiktiga, värdefulla stöd och engagemang! Tack vare er finansiering har vi kunnat bedriva vårt program i Smedshagsskolan och hjälpa barn med svaga betyg att klara skolan, öka motivation och självförtroende. Tillsammans motverkar vi utanförskap och får fler att komma närmare sina drömmar!

Läs mer på Läxhjälpen.se 

 

Wallfast skriver avtal med Stadsmissionen

September 2016: Wallfast kommer att ge minst tre lägenheter till Stadsmissionens projekt "Särskildnyttan" under kommande år. Projektet riktar sig till hemlösa som, tillsammas med boendecoacher, serviceteam, nattjour och mobila stödteam, får hjälp med en långsiktig lösning på sin boendesituation.

Wallfast har som mål att ge 1 % av sina lägenheter till social verksamhet och har sedan många år ett 40-tal lägenheter uthyrda till olika typer av bostadssociala engagemang, tex försöks- och träningslägenheter, olika typer av gruppboenden mm. Samarbetet med Stadsmissionen inleddes tidigare i år och nu har man skrivit ett avtal som innebär att Wallfast och Hässelby Hem hyr ut minst tre lägenheter till Stadsmissionen under kommande år.

Läs mer på Stadsmissionen.se

Wallfast ansluter sig till Huskurage

Genom att ansluta sig till initiativet Huskurage vill Wallfast att fler ska få kunskap om hur du som granne kan förhindra våld och rädda liv.

Läs mer