Det här är Wallfast.

Wallfast-koncernen äger och förvaltar närmare 4 000 lägenheter i Stockholmsområdet. Fastigheterna sköts av Wallfast AB och Hässelby Hem AB. Wallfast bedriver ett aktivt hållbarhetsarbete för att kontinuerligt minska verksamhetens miljöbelastning och är miljöcertifierat enligt ISO 14001 sedan 2002.

Wallfast, som då var en del av Walleniusrederierna, förvärvade sin första fastighet redan på 1930-talet, men den största utvidgningen har skett de senaste 30 åren. Vår affärsidé är att vara en aktiv ägare och förvaltare av bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter i Storstockholmsområdet.

Vi vill att vår förvaltning ska präglas av hög service till de boende och med en påtaglig miljöhänsyn. Mycket arbete läggs dagligen på att se till att fastigheterna hålls i gott skick och att hyresgästerna är nöjda med sin förvaltare. Wallfast ska kännas igen som en god förvaltare av välskötta fastigheter. Wallfast är ett av tre stora affärsområden i Soya Group, där du också kan läsa mer om vårt hållbarhetsarbete.

Wallfast har ingen bostadskö. Efterfrågan är stor på lägenheter i Stockholm och de lägenheter som blir lediga hos Wallfast lämnar vi över till Stockholms Bostadsförmedling. Du är välkommen att vända dig dit.
Stockholms Bostadsförmedling

Hässelby Hem AB

Genom dotterbolaget Hässelby Hem AB, som bildades 2008, vill vi långsiktigt förvalta och utveckla fastigheter och områden i Hässelby. I Hässelby-området finns lokalkontor där man kan få hjälp med frågor rörande sitt boende.
Till Hässelby Hems hemsida

AB Cisterna

Wallfasts dotterbolag AB Cisterna arbetar med fastighetsprojekt och fastighetsutveckling, en verksamhet som också ska präglas av kvalitet med stor hänsyn till miljön. Som ägare till det unika seniorboendet Björnbo på Lidingö, är det Cisternas ambition att fortsätta den omsorgsfulla förvaltningen samtidigt som bostadsområdet förädlas och byggs ut med fler lägenheter. År 2010 stod det nya äldreboendet Nilstorpsgården klart på Björnbo och under 2011 byggdes det gamla sjukhemmet om till ett modernt äldreboende, Ektorpsgården. Cisterna har även byggt BoKlok-hus på Ekerö utanför Stockholm i samarbete med Skanska. Cisterna har tillsammans med Skanska Nya Hem utvecklat och byggt bostadsområdet Gåshaga Pirar på Lidingö, med 370 lägenheter i bostadsrättsform, restaurang, marina och affärslokaler. Nu samarbetar vi igen i ett liknande projekt – Ekerö Strand.
Läs mer om Cisterna

Utveckling och Underhåll

Vi arbetar med långsiktiga utvecklings- och underhållsplaner för alla fastigheter i Wallfast-koncernens bestånd. Behoven varierar mellan både områden och fastigheter. Som fastighetsägare är det vårt ansvar att renovera för att förebygga framtida skador, och behålla värdet. När vi renoverar strävar vi efter att kulturvärdet och den ursprungliga känslan av huset kvarstår samtidigt som vi uppfyller dagens krav på ett modernt boende och byggnormer.

Miljö och Hållbarhet

Under 2002 påbörjades arbetet med att miljöcertifiera fastighetsbeståndet enligt ISO 14001. Sedan dess har arbetet med att successivt inkludera samtliga fastigheter i miljösystemet fortsatt. Vid renoveringar och stambyten tas alltid största miljöhänsyn. Energisnåla vitvaror installeras, vattenbesparande kranmunstycken likaså. Sortering av avfall är en självklarhet. För målerier och golv används vattenbaserade färger och golvlack. En mycket viktig del i miljöarbetet är att minska energiförbrukningen. Wallfast analyserar värme- och energiförbrukningen i fastigheterna för att kunna effektivisera sina system och med tiden minska förbrukningen. Under 2011 uppförde Wallfast två vindkraftverk i Västerbotten för att producera förnyelsebar energi.
Läs om våra initiativ inom hållbarhet

Fakta om Wallfast-koncernen

Äger och förvaltar fastigheter med bostadslägenheter och kommersiella lokaler i Storstockholmsområdet.

  • 1 500 lägenheter i centrala Stockholm, ägs och förvaltas av Wallfast AB
  • 2 400 lägenheter i Hässelby, ägs och förvaltas av Hässelby Hem AB
  • Drygt 42 000 m2 kommersiella lokaler

 

Miljöcertifierat enligt ISO 14001 sedan 2002


Dotterbolag AB Cisterna för fastighets- och utvecklingsprojekt:

  • Gåshaga Pirar
  • Björnbo äldreboende på Lidingö
  • Ekerö BoKlok

28 medarbetare, varav 7 i Hässelby

 

Huvudbild ritning förstasidan, Kontur Arkitektkontor. Övrigt bildmaterial ©Wallfast.