Betala hyran

Hyresavierna kommer till dig kvartalsvis, en avi för varje månad. Betalning ska vara oss tillhanda senast sista vardagen före den kalendermånad som hyran avser. Tänk på att det är väldigt viktigt att betala hyran i tid. Du kan bli av med ditt hyreskontrakt om hyresinbetalningarna kommer för sent upprepade gånger. Sena betalningar kan även leda till sämre boreferens om man vill byta lägenhet.

Varje månads hyresavi har ett specifikt OCR-nummer, så använd rätt avi för att din betalning ska hamna rätt. Du hittar även ditt OCR-nummer när du loggar in på "Mina sidor".

Om du saknar din hyresavi när du ska betala hyran så använder du istället bankens inbetalningskort. Det är viktigt att du i inbetalningskortets meddelanderuta skriver ditt kontraktsnummer eller ditt personnummer och vilken period betalningen avser, exempelvis september 2014.

Autogiro

Med Autogiro blir det enklare för dig att betala hyran. Dina betalningar till oss sker då automatiskt. Det enda du behöver göra är att se till att det finns pengar på ditt konto.

I god tid före varje förfallodag får du ett skriftligt besked om hur mycket som kommer dras från ditt bankkonto. Inga pengar dras från ditt konto utan att du vet om det. Dessutom har du möjlighet att stoppa betalningar om något inte stämmer. Du har även skyldighet att kontrollera att pengarna dragits från kontot.

När du är ansluten till Autogiro behöver du inte oroa dig för att missa någon betalning. Vi ser till att betalningen alltid görs på rätt dag. Varken för tidigt eller för sent. Du riskerar ingen påminnelseavgift. Ska du till exempel resa bort på semester behöver du inte betala långt i förväg.

Om du är intresserad av att ansluta dig till Autogiro, kontakta oss på Wallfast. Det är endast kontraktsinnehavaren som kan anmäla sig till autogirot.

Kravbrev

Om betalning inte kommit oss tillhanda på förfallodagen får du en påminnelse. Påminnelseavgiften läggs på nästkommande hyresavisering. Om betalning inte sker, blir hyresskulden därefter ett inkassoärende och är därmed skäl för uppsägning.

För mer information: Kontakta den som är ansvarig för hyresadministrationen i din fastighet.